HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (Hệ Tại chức cũ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP

Đối tượng:

Học sinh đă tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Trung cấp nghề

(Bất kỳ năm nào. Nếu tốt nghiệp trường nước ngoài cần có xác thực văn bằng của Cục khảo thí Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên hệ 0888.50.69.65 để đuợc tư vấn).

 

Các trường hợp Liên thông

 

 

1.   Liên thông đúng ngành

Có 07 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Marketing, Quản lư nguồn nhân lực, Thương mại điện tử.

Là học sinh học liên thông giống như ngành đă tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề

 

Ví dụ: Học sinh Tốt nghiệp Trung cấp ngành Kế toán, học liên thông Đại học ngành Kế toán.

 

Vui ḷng bấm vào đây để làm hồ sơ liên thông đúng ngành

 

 

2.              Liên thông ngành gần

Có 07 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Marketing, Quản lư nguồn nhân lực, Thương mại điện tử.

Là học sinh học liên thông cùng khối ngành Kinh tế đă tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề nhưng khác chuyên ngành

Ví dụ: Học sinh Tốt nghiệp Trung cấp ngành Kế toán, học liên thông Đại học ngành Quản trị.

 

 

3.              Liên thông ngành khác

Có 07 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Marketing, Quản lư nguồn nhân lực, Thương mại điện tử.

Là học sinh học liên thông khác cùng khối ngành đă tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề

Ví dụ: Học sinh Tốt nghiệp Trung cấp ngành Cơ khí/điện/ngôn ngữ Anh…, học liên thông Đại học ngành Quản trị, Kế toán….

 

 

 

Vui ḷng bấm vào đây để nhận tư vấn học liên thông ngành gần, ngành khác.